Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker. Det kan være etter melding fra pårørende  bekymringsmelding fra andre eller etter eget initiativ.

Fylkesnemnda for sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor den rusmiddelavhengige.

  • Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§ 10-2) Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.
  • Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige § 10-3. Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no