Undervisningstilbud

Vi tilbyr individuell undervisning og gruppeundervisning.
Semesterlengden kan variere noe men undervisningen følger hovedsaklig skolerutas ferier og fridager.

kor- alle på scenen
Korsangere i alderen 6-60 samlet på en scene