Ungdataundersøkelsen 2018

Ungdataundersøkelsen - bilde av ungdommer

Ungdataundersøkelsen i Fet gjennomføres hvert 3. år, sist våren 2015. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 10 til 12 ved Østersund ungdomsskole. Resultatene vil gi viktig kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Fet.

Hovedformålet med Ungdataundersøkelsen er å gi kommunene et godt grunnlag for å utforme god ungdomspolitikk og målrette innsatsen i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Ungdataundersøkelsen er et ledd i myndighetenes arbeid for å styrke folkehelsen. På oppdrag fra Fet kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) og Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet.

Hovedtemaene i undersøkelsen er:

1. Foreldre og venner
2. Skole og framtid
3. Fritid
4. Helse og trivsel
5. Tobakk og rusmidler
6. Risikoatferd og vold

Selvhjelp