Utbygging av Pålsetunet bo- og servicesenter

Pålsetunet bygges ut med 2500 kvadratmeter over fire plan. Bygget skal stå ferdig til våren. Det blir 11 nye plasser. Vi har i dag 5 dobbeltrom. 

Pålsetunet nybygg

Den underste etasjen (U2) skal inneholde nytt vaskeri og hjelpemiddellager. I etasjen over (U1) skal fysio-/ergoterapitjenesten inn med treningssal og behandlingsrom.

Der blir det også et litt større møterom/undervisningsrom og nye garderober til ansatte.

I førte etasje blir det 8 nye pasientrom i tilknytning til korttidsavdelingen.

I andre etasje blir det også 8 nye pasientrom, disse blir i tilknytning til langtidsavdelingen.

Kjøkkenet har fått nytt kjølerom, fryserom og tørrvarelager.

Tips en venn  Skriv ut