Utvidet rett til barnehageplass for barn født i september og oktober

7. juni vedtok Stortinget endring i barnehageloven som gir barn født i september og oktober rett til barnehageplass. Retten blir innfridd dersom det er søkt om barnehageplass innen frist for hovedopptaket.

I Fet kommune tok hensyn til den varslede lovendringen i årets hovedopptak. Alle barn født i september og oktober som søkte om barnehageplass innen fristen 1. mars og som ønsket oppstart innen utgangen av oktober har fått tilbud om plass.

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/opptak-i-barnehagen/id2344761/