Utviklingsmål for kvalitet i barnehagene i Fet

Barnehagebarn i lek

Barnehager, skoler og pedagogisk psykologisk tjeneste jobber helhetlig for å gi et godt pedagogisk tilbud til allle barn i Fet. Vi har sammen satt felles mål for arbeidet vårt.

  • Barn og unge i Fet opplever trygghet og trivsel og utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for livslang læring

  • Ledere og ansatte samarbeider systematisk for at personalets individuelle og felles praksis bidrar til barns trygghet, trivsel, læring og utvikling

  • Organisasjonen vår er preget av refleksjon og læringskultur

Her finner du planer som er felles for barnehagene i Fet:

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00