Vakttelefoner i Fet


Barnevernvakt

Utenom kommunens kontortid, kontakt barnevernvakta ved Romerike politidistrikt. Døgnåpent året rundt.
Tlf: 64 99 32 70.
 

Legevakt

I ordinær arbeidstid skal du kontakte fastlegen din først for øyeblikkelig hjelp. Oppnår du ikke kontakt og du trenger øyeblikkelig hjelp, bør du ringe telefon 113 eller legevakten.

Nedre Romerike Legevakt, Dampsagveien 4, Lillestrøm
Telefon 66 93 66 93. (heldøgns legevakt)
Felles legevaktnummer for hele landet fra 1. september 2015, er: 116117
 

Renseanlegg og pumpestasjoner

Ved akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: tlf. 481 77 146. Telefonen er døgnbemannet.
 

Skadde dyr

Vakttelefon ved påkjørsel av dyr, tlf.: 02800
Viltnemnda: tlf.: 941 77 343.

Vann og avløp

Ved akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: tlf. 481 77 145. Telefonen er døgnbemannet.
 

Vei

Ved akutte hendelser på veiene i perioden fra 1. november til 31. mars.
Tlf. 481 77 144. Telefonen er i denne perioden døgnbemannet.


Veterinærvakt - Sørum og Fet veterinærkontor

Øyaveien 16 B, 1900 Fetsund. Tlf.: 63 88 16 25.
Åpningstider:
mandag-torsdag: kl 8-21, fredag: kl 8-16 og lørdag: kl 9-14

Vakthavende veterinær utenom ordinær åpningstid opplyses på tlf 63 88 16 25.