Valgstyret

Valgstyret i Fet kommune er personidentisk med formannskapet og velges for 4 år av gangen etter hvert kommunevalg.

Valgstyret for valgperioden 2015–2019 har slik sammensetning

Leder:             John Harry Skoglund (AP)

Nestleder:       Thor Grosås (SP)

                        Arvid Mytting (H)
                        Anniken Beate Johannessen (H)
                        Mette Scharning (AP)
                        Mai-Liss Elvethun (AP)
                        Arild Ormstad Mossing (FrP)

Formannskapssekretær er sekretær for valgstyret.


Kontaktinformasjon
Valgstyret i Fet kommune
Postboks 100
1901 Fetsund

Valgstyrets sekretær
Jorunn Granli Ramse
Tlf. 63 88 62 88
jorunn.g.ramse@fet.kommune.no

Valgstyrets leder
John Harry Skoglund
Tlf. 63 88 61 00
Mob. 959 37 640
john.harry.skoglund@fet.kommune.no

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00