Vann

Fet kommune har ca 4.000 kommunale abonnenter og vi kjøper vårt drikkevann fra Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV). For de fleste abonnentene betyr det at vannkilden er Glomma. Dalen vannverk er privat og forsyner innbyggerne i Gansdalen med vann. Dette kommer fra Vestre Jarsjøen.

Etter en grundig renseprossess distribueres vannet til innbyggerne via ca. 100 km ledninger med tilhørende trykkforsterknings-/trykkreduksjonsanlegg og 3 høydebasseng. Vannprøver tas ukentlig. Dette for å kontrollere at vannet er av god kvalitet og tilfredsstiller mattilsynets krav.

Det er beregnet av hver person forbruker 180 liter vann pr. dag. I tillegg kommer lekkasjer på ledningsnettet og f.eks. utette toalett. Kommunen arbeider hele tiden for å minske mengden lekkasje. Den enkelte abonnent kan bidra til å redusere vannforbruket ved å f.eks. dusje i stedet for å bade, reparere utette toalett og begrense hagevanning. Et utett toalett kan forbruke flere tusen liter vann pr. år.

Her kan du lese mer om Nedre Romerike Vannverk http://www.nrva.no

 

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145

Priser og gebyrer

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk