Vannmåler

Vannglass

Kommunen anbefaler innbyggerne å installere vannmåler, da betaler man for det faktiske forbruket og ikke etter areal. Se gjerne på gebyrregulativene på hjemmesiden til Fet kommune.  Kommunen deler ut gratis vannmålere på Kommunalteknikk, Engaveien 6 og man trenger ikke å bestille i forkant.  Man må ha en godkjent rørlegger til å installere/montere den.

Her kan du registrere vannmåleravlesning.

Brukernavn og passord til denne tjenesten finner du på avlesningskortet.

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145