Vannmåler

Vannglass

Kommunen anbefaler innbyggerne å installere vannmåler, da betaler man for det faktiske forbruket og ikke etter areal. Se gjerne på gebyrregulativene på hjemmesiden til Fet kommune. Kommunen deler ut gratis vannmålere, men man må ha en godkjent rørlegger til å installere/montere den.

OPPDATERT: Avd. Kommunalteknikk har flyttet fra Engaveien 6, og holder nå til på rådhuset i Lillestrøm. Vannmåler kan nå hentes på rådhuset i Lillestrøm. Jonas Liesgate 18, 2000 Lillestrøm. Henvendelse i resepsjonen 1.etg.