Vannmåleravlesning

17.11.17 - 16.01.18

Vannmåleren skal leses av og målerstanden sendes inn til kommunen. Alle med vannmåler har fått tilsendt vannmålerkort i posten. På dette står det brukernavn og passord. Målerstanden kan registreres på internett eller kortet kan sendes i posten.