Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen B3

Illustrasjon, høring løkenåsen 3b

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 22.10.2018 sak nr. 104/18 detaljreguleringsplan 0203 R1502 Løkenåsen felt B3

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 05. desember 2018. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes

Fet kommune
Samfunn og næring,
pb. 100,
1901 Fetsund.

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk