Varslingsskilt

Varslingsplikt til statens helsetilsyn

Informasjon om ny varslingsplikt for kommunene til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade på pasient/bruker etter hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet. Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Det er virksomheten selv som har ansvar for at tjenestene som tilbys til enhver tid er forsvarlige, og at driften er i samsvar med kravene som er fastsatt i lov og forskrift. I tillegg til virksomhetens egne plikter til å gjennomgå uønskede hendelser og iverksette tiltak, er det for de alvorligste hendelsene innført en varselordning.

Fra januar 2020 vil en digital nettportal med innloggingsfunksjon være klar til bruk. Informasjon kommer når denne kanalen skal tas i bruk. Mer informasjon om varselordningen vil være klar på www.helsetilsynet.no fra 24. juni.

Du finner all informasjon i vedlagte dokumenter (PDF) under denne saken.

2019-06-18 Roger Wangberg
Tips en venn  Skriv ut