Vedlegg til møteprotokoller

Presentasjoner og vedlegg til møteprotokoller publiseres her fortløpende.

Møte i formannskapet 27.08.2018
FSK 27.08.18 - Riddersand skole - HR Prosjekt
FSK 27.08.18 - Dalen barnehage - HR Prosjekt

Møte i koordineringsutvalget 27.08.2018
KOU 27.08.18 - Sakskart pr. 27.08.2018 - oppdatert 

Møte i kommunestyret 10.09.2018
KST 10.09.18 - Siste Skrik
KST 10.09.18 - HR Prosjekt - Riddersand skole
KST 10.09.18 - HR Prosjekt - Dalen barnehage 
KST 10.09.18 - Skatteinngangen august 2018

Møte i formannskapet 24.09.2018
FSK 24.09.18 - Nittedal formannskap - vedtak 10.09.18 - Representantskap Romerike Revisjon
FSK 24.09.18 - Nittedal formannskap - vedtak 10.09.18 - Representantskap Romerike Kontrollutvalgssekretariat

Møte i fast utvalg for samfunn og miljø 27.09.2018
SM 27.09.18 - Mira

Møte i fast utvalg for helse og omsorg 26.09.2018
HO 26.09.18 - Handlingsplan for mottak og integrering av flyktninger i Fet.
HO 26.09.18 - Hverdagsrehabilitering i Fet kommune
HO 26.09.18 - Brukerundersøkelse 2018
HO 26.09.18 - Organisering av Lillestrøm kommune
HO 26.09.18 - Bekymringsmelding om dårlig luftkvalitet på Pålsetunet bo- og servicesenter
HO 26.09.18 - Tilbakemelding på bekymringsmelding av luftkvalitet Pålsetunet bo- og servicesenter

Møte i eldrerådet 26.09.2018
ELD 26.09.18 - Brukerundersøkelse  2018
ELD 26.09.18 - Eldrerådet i Nittedal
ELD 26.09.18 - Organisering av Lillestrøm kommune
ELD 26.09.18 - Yelpi

Møte i fast utvalg for undervisning og oppvekst 25.09.2018
UO 25.09.18 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Fet 2017-2018
UO 25.09.18 - Eksamen Østersund 2018

Ekstraordinært møte i kommunestyre 08.10.2018
KST 08.10.18 - Siste Skriks presentasjon av Stokkebåten

Møte i formannskapet 08.10.2018
FSK 08.10.18 - Uteområder Østersund

Møte i koordineringsutvalget 15.10.2018
KOU 15.10.18 - Sakskart pr. 15.10.2018 - oppdatert 

Møte i kommunestyret 22.10.2018
KST 22.10.18 - MIRA IKS
KST 22.10.18 - Diponering av formannskapets reserve pr. oktober 2018
KST 22.10.18 - Tertial 2 - 2018 VAR

Møte i fast utvalg for helse og omsorg 14.11.2018
HO 14.11.18 - Utfordringsbilde 2019
HO 14.11.18 - Info om Lillestrøm kommune
HO 14.11.18 - Info om Løkenåsen boliger og dagaktivitetssenter 

Møte i fast utvalg for samfunn og miljø 15.11.2018
SM 15.11.18 - Presentasjon Østersund ungdomsskole uteområde

Alle utvalgene november 2018
Presentasjon av årlig oversikt over folkehelse 2018

Møte i koordineringsutvalget 19.11.2018
KOU 19.11.18 - Sakskart pr. 19.11.2018 - oppdatert 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk