Vedlegg til møteprotokoller

Presentasjoner og vedlegg til møteprotokoller publiseres her fortløpende.

Møte i formannskapet 27.08.2018

FSK 27.08.18 - Riddersand skole - HR Prosjekt

FSK 27.08.18 - Dalen barnehage - HR Prosjekt

 

Møte i koordineringsutvalget 27.08.2018

KOU 27.08.18 - Sakskart pr. 27.08.2018 - oppdatert 

 

Møte i kommunestyret 10.09.2018

KST 10.09.18 - Siste Skrik

KST 10.09.18 - HR Prosjekt - Riddersand skole

KST 10.09.18 - HR Prosjekt - Dalen barnehage 

KST 10.09.18 - Skatteinngangen august 2018

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Selvhjelp