Vedlegg til møteprotokoller

Presentasjoner og vedlegg til møteprotokoller publiseres her fortløpende. For vedlegg fra 2018 og tidligere - ta kontakt med formannskapskontoret.

Forkortelser
KST - kommunestyret
FSK - formannskapet
AU - administrasjonsutvalget 
PLAN - fast utvalg for plansaker
HO - fast utvalg for helse og omsorg
SM - fast utvalg for samfunn og miljø
UO - fast utvalg for undervisning og oppvekst
KF - fast utvalg for kultur og fritid
RÅD - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ELD - eldrerådet 

 

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00