Vedlegg til møteprotokoller

Presentasjoner og vedlegg til møteprotokoller publiseres her fortløpende.

For vedlegg fra 2018 og tidligere - ta kontakt med formannskapskontoret.

Møte i administrasjonsutvalget 28.01.2019
AU 28.01.19 - Fet kommunes svar på spørsmålene i Debattheftet 2019
AU 28.01.19 - Invitasjon til KS Akershus strategikonferanse
AU 28.01.19 - Program til KS Akershus strategikonferanse

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00