Stangeskovene

Vedtak av detaljreguleringsplanen Stangeskovene Fetsund, gnr.19 bnr.25 m.fl.

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende virksomhet.

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 13.05.2019 følgende reguleringsplan:
"Sak nr. 48/19, Detaljreguleringsplan for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl. PlanID 0103 R1801"

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 17. juni 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, og sendes til Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.

Tips en venn  Skriv ut