Illustrasjon Løkenåsen2

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 - Øvre del

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 24. juli. 2017.

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 19.06.2017 følgende reguleringsplan:

  • Detaljreguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 – øvre del

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, og sendes til Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.

 

Tips en venn  Skriv ut