Dalen skole Illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 22/19 detaljreguleringsplan 0302 R1805 Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 7. mai 2019. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig

Tips en venn  Skriv ut