Riddersand illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 23/19 detaljreguleringsplan 0203 R1804 Riddersand skole.
 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 7. mai 2019. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.
Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.
Tips en venn  Skriv ut