Vedtak av reguleringsplanen 0203 R1503 "Laget".

Laget illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte 26.02.2018 sak nr. 12/18 detaljreguleringsplan 0203 R1503 Laget.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 28. mars 2018. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig