Veilys

Fet kommune har ca 2450 veilyslamper langs kommunale og private veier. Vi følger en egen plan for utskifting av mørke lamper, denne er gradert etter omfanget på feilen. Det er firmaet Arkel som utfører dette arbeidet for oss.

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145