Velkommen til informasjonsmøte om kulturminner og kulturmiljøer i Fet

kulturminneplan

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 er nå ute på høring og i den forbindelse blir det avholdt et informasjonsmøte om planen for grunneiere den 8. januar kl 18:00 i Kommunestyresalen.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00