Velkommen til informasjonsmøte om kulturminner og kulturmiljøer i Fet

kulturminneplan

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 er nå ute på høring og i den forbindelse blir det avholdt et informasjonsmøte om planen for alle interesserte.

Møtet holdes i den nye kultursalen på Østersund ungdomsskole 5. desember kl. 18:00.

Hele kommunedelplanen kan du lese her  http://www.fet.kommune.no/hoering-kulturminneplan-for-fet-kommune.6161046-327932.htm

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00