Verdens vanndag 2017

Vann

Siden 1993 har Verdens Vanndag blitt markert den 22. mars, og hvert år er det et nytt tema som blir belyst. I år er temaet «Avløpsvann» med fokus på å utnytte vannet fullt ut og på en bærekraftig måte. På verdensbasis er det en stor utfordring å håndtere avløpsvann på en god måte, og over 80 % av avløpsvannet som menneskene genererer renner rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt (les mer om Verdens Vanndag og årets tema på www.worldwaterday.org).

22.03.17 - 13.04.17

I Fet kommune ønsker vi å bruke denne dagen til å sette fokus på gode vaner i forbindelse med bruk av vann

Ved alt forbruk dannes det som regel en form for avfall. Slik er det også med forbruk av vann. Når du vasker, dusjer, pusser tenner eller kjører oppvask- og vaskemaskin dannes det et avfallsprodukt av dette, og det er avløpsvann.

Nesten alt vann som tappes innomhus ender i avløpet, for deretter å havne på et renseanlegg for rensing. Avløpsvann består nemlig av ca 90 % vann.

Gode vaner er med på å redusere vannforbruket, og en god vane er for eksempel å skru av vannet fremfor å la det stå å renne mens du pusser tennene.

Er du «vannøkonomisk»?

I Norge og også i Fet er vi godt vant med at vi har helsemessig trygt vann. Det er også stort sett en selvfølge at det renner i «bøtter og spann» ut av krana og vi trenger sjelden å tenke på hvor mye vann vi bruker. Like selvfølgelig er det at avløpsvannet forsvinner ned i sluket eller i doen og blir borte uten at vi behøver å reflektere over hvor det blir av.

Vann er vår viktigste ressurs, men har du tenkt over om du er «vannøkonomisk»?

I Fet kommune velger vi å bruke Verdens Vanndag til å sette søkelys på sammenhengen mellom vannforbruket og avløpshåndteringen da ressursbruken i dette samspillet er et naturlig aspekt ved å utnytte vannet fullt ut. Vi mener at det er fullt mulig å være «vannøkonomisk» og samtidig kjenne på hvor heldige vi er som ikke trenger å spare på vannet. Dette handler i stor grad om hvilke vaner vi har i hverdagen. For vi kan bli flinkere til å tenke litt på hvordan vi bruker vannet i husholdningene våre. Lar du for eksempel vannet renne mens du pusser tennene? Har du tenkt på hvorfor du eventuelt gjør det og hvilken nytte det har at vannet renner mens tannpussen pågår? Slikt vannforbruk er ikke bare bortkastet renset drikkevann, det påvirker også ressursbruken i avløpshåndteringen. «Rent» vann som renner ned i avløpssystemet må også sendes til avløpsrenseanlegget i tillegg til at det brukes energi og kjemikalier for å rense avløpsvannet når det kommer frem. Dette er unødvendig sløsing av ressurser og selv om det kanskje ikke påvirker lommeboka direkte, påvirker det energiregnskapet og kostnadsbildet til de kommunale vann- og avløpstjenestene noe som igjen påvirker gebyrene.

Årets budskap fra Fet kommune på Verdens Vanndag 2017 blir dermed:

Gled deg over at vi har god tilgang på vann og bruk vannet når krana åpnes, men ikke la det stå å renne ubrukt rett til avløpet!

 Til slutt, noen vannøkonomiske tips:

•Skru av krana når du pusser tenner.

•Bytt til sparedusj hvis du ikke allerede har det.

•Fyll oppvaskmaskin og vaskemaskinen helt opp før du kjører de.

•Reparer innvendige lekkasjer som kommer av dryppende kraner og rennende toaletter.