Vertskommunesamarbeid

Fet kommune løser noen av sine oppgaver gjennom samarbeid med andre kommune uten at samarbeidet er registrert som et selskap.

Interkommunalt ressursteam - barnevern

Fet kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Barnevernvakta

Lørenskog er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker..

Øyeren IKT

Rælingen kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er: Fet, Enebakk og Rælingen.

Interkommunalt samhandlingskontor - helse

Rælingen kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum..

Felles kemnerfunksjon

Skedsmo kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Aurskog-Høland, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Nedre Romerike Legevakt

Skedsmo kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Fet, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Kommunal akutt døgntjeneste - KAD

Skedsmo kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Fet, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Interkommunalt innkjøpssamarbeid

Sørum kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Fet, Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal, Rælingen og Sørum.

Kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern og frisklivskoordinator

Sørum kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Aurskog-Høland (kun miljørettet helsevern), Fet og Sørum.

Interkommunalt barnevernsamarbeid - advokatteam

Aurskog-Høland kommune er vertskommune. Samarbeidende kommuner er Fet, Aurskog-Høland og Sørum.