Vi må alle ta ansvar for hvem vi vil være i livet!

planleggingsdag, dalen 01012018_1

200 barnehageansatte startet 2018 med en inspirerende ettermiddag med Torleif Lundquist. Overskrift for ettermiddagen var «Meg selv som ressurs!» og sentrale tema var hvordan jobbe med handlingsskapende arbeid, tydelighet og personlig ansvar!

Vi må alle ta ansvar for våre valg og hvem vi vil være i livet og i kollegiet. Torleif minnet oss på å ha mestringsfokus, rose hverandre for det vi får til, og vise takknemlighet for alle de dyktige folkene vi har rundt oss og alt det gode arbeidet de gjør!

Dette ble en kickstart av det nye året og vi tar med oss i arbeidet med å skape den gode barndommen for barnehagebarna i Fet kommune. 

planleggingsdag, dalen 01012018_2.jpg

planleggingsdag, dalen 01012018_3.jpg

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.