Vi oppfordrer til å være forsiktige med vanning

vann

Det er ikke vanningsforbud i Fet kommune, men vi oppfordrer sterkt til å spare på vannet. Grunnen er at det til tider er problemer med vannleveransene/produksjonen i vårt distrikt. Dette gjelder hele regionen som omfatter Oslo og Nedre Romerike Vannverk (NRV).

Det høye forbruket fører til ekstra belastning på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemene til NRV IKS. Hvis magasinene i regionen ikke blir fylt tilstrekkelig, kan det gi redusert tilgang på slukkevann ved brann.

- Vi sliter også med overføringskapasiteten, og har derfor en dobbel utfordring med å fylle høydebassengene, spesielt mot Skedsmo/Lørenskog/Nittedal over Skedsmovollen og mot Lørenskog over Rælingsåsen, sier sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg. . Som følge av dette anmoder har NRV IKS anmodet teknisk etat i eierkommunene om å be om begrensning av hagevannning og annen unødig vannbruk.

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145