VI

Hensikten med VI-ledere er å skape "mer aktivitet til alle" i skolen og skolere flere ledere til idretten.

Vi-prosjektet er et nytt tiltak etter samarbeidet Østersund hadde med Akershus idrettskrets. Konseptet går ut på å utdanne unge ledere. Dette skjer gjennom ulike kurs som de utvalgte elevene er med på. På disse kursene er det Morten Berg og Malin Fuløp som har regien, og elevene lærer veldig mye! 
Vi-lederne lærer mye om å være rollemodeller, skape trygt skolemiljø og inkludere alle.
 I 2018/2019 er det 12 nye Vi-ledere. Disse ble valgt ut etter en søknad- og intervjuprosess som var på slutten av 9. trinn. Når nytt skoleår startet opp, stod disse lederne klare til å gjøre en innsats for Østersund sine elever gjennom et helt skoleår.


Vi-lederne har i løpet av året mange arrangementer og det aller meste skjer i skolens friminutt. Dette kan være turneringer, talentkonkurranser, leker, spill, quiz eller andre morsomme aktiviteter som fenger elevene. Både elever og lærere på skolen har uttalt at «VI» er med og bidrar til et godt skolemiljø gjennom disse aktivitetene, noe som er svært gledelig! 
Noe av det viktigste Vi-lederne gjør er å arrangere en "Bli-kjent-dag" for 8. trinn andre uken etter skolestart.  Da er hele trinnet på Hvaltjern en hel dag og driver med sosiale, bli-kjent-leker + grilling. Det er da kun de utvalgte elevene som styrer dagen med de voksne observerende på sidelinja. Mye latter, mye moro og mange nye vennskap som skapes.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen