vannbøtte

Viktig informasjon om avlesing av vannmåler og fakturering, høsten 2019

Alt skal fungere fra første dag når vi etablerer en ny, felles kommune med nesten 90.000 innbyggere. I den forbindelse skal tre databaser slås sammen til èn i løpet av desember 2019. Vanligvis har vi måleravlesning med svarfrist i november/desember. I år vil forbruket for de to siste månedene bli beregnet på grunnlag av forbruket du har ahtt så langt i år. Det er derfor svært viktig at du leser av måleren nå, slik at vi får et korrekt grunnlag for stipuleringen til nyttår.

Vi vil beregne et gennomsnittlig forbruk per dag for de dagene som har gått mellom avlesningen du foretok i 2018 og den målerstanden du rapporterer nå. Deretter tar vi det antall dager som er igjen fram til nyttår og ganger med gjennomsnittlig frobruk. Dette danner grunnlaget for faktureringen per 21.12.2019.

Lillestrøm kommune vil fra 2020 benytte samme faktueringsmodell som i dag, altså forskuddsfaktuerering (a-kontosystem) med avregning på første termin påfølgende år.

Ny praksis for utlevering av vannmålere
Fra mandag 28/10/2019 vil utlevering av vannmålere være på rådhuset i Skedsmo. Det er ikke lenger utlevering ved Engaveien 6. Henvend deg i resepsjonen i 1.etg.  Adresse: Jonas Liesgate 18, 2000 Lillestrøm.

Ta kontakt med Henriette Cecilie på Kommunalteknikk eller Servicetorget på tlf: 63 88 61 00 dersom du har spørsmål rundt dette

Tips en venn  Skriv ut