Vil du være valgmedarbeider?

Valg-logo

Mandag 9. september avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og et kommunestyre skal velges til nye Lillestrøm kommune. Vi er i gang med planlegging av valget og bemanning av alle valglokaler på valgdagen. Det er behov for flere medarbeidere til å bemanne valglokaler i Fet den 9. september, og derfor trenger vi deg!

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00