Rådyr

Vinterforing av rådyr og elg

Fet kommune har søkt Mattilsynet og fått dispensasjon fra restriksjonene for foring av rådyr og elg.

Sommeren 2017 ble det innført et generelt forbud mot fôring av hjortevilt slik som elg og rådyr i hele landet for å hindre spredning av skrantesyke (CWD). Som følge av at vi nå opplever en normal vinter med en del snø igjen, har Fet kommune, med bakgrunn i søknad fra Fet Grunneierforening, søkt Mattilsynet om dispensasjon fra restriksjonene for fôring av rådyr og elg, noe som ble innvilget. Dispensasjonen gjelder vinter/ettervinter 2018, og innebærer at kommunen skal ha oversikt over de steder det er planlagt foring.

For å få en helhetlig og godt planlagt vinterforing bør foring organiseres og planlegges over et større område. For planlagt foring innafor Fet Grunneierforening sitt område tas kontakt med leder for grunneierforeningen som samordner og sender oversikt til kommunen. For planlagt foring utafor grunneierforeningen sitt område sendes søknad direkte til kommunen på postmottak@fet.kommune.no . Mattilsynet og kommunen krever at forplassene  holdes under oppsikt og at dyr med avvikende oppførsel meldes inn til kommunen.
Det er viktig at  foring av rådyr gjøres på rett måte. For tips, se link 
 

Tips en venn  Skriv ut