Voksenopplæring

Fet kommune gir tilbud om voksenopplæring i Aurskog-Høland kommune.

Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er lovfestet fra 1. september 2005. Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Voksenopplæringen vil gjennom tilrettelagt arbeid med hver enkelt deltaker jobbe forbyggende, øke trivselen og bedre livskvaliteten for den enkelte i samfunns- og arbeidsliv.

Satsningsområder

  • Vellykket integrering av innvandrere.
  • Gi et godt grunnskole-/spesialundervisningstilbud til voksne som trenger det.
  • Tilpasset opplæring og vurdering.
  • Bruk av lokalmiljøet og ressurspersoner utenfra.

Besøksadresse: Myrvoldveien 7, 1930 Aurskog

Postadresse: Aurskog-Høland kommune, Rådhusv. 3, 1940 Bjørkelangen

Tlf. 67205315 / 41495114

E-post: a-hvo@ahk.no

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00